I Memoriał ALKS

 

 27 maja 2023 r. na nowo wybudowanym stadionie lekkoatletycznym w Gorzowie Wlkp. odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – 1. Miting Lekkoatletyczny im. Zygmunta Walczaka.

Zygmunt Walczak był wychowawcą wielu czołowych gorzowskich lekkoatletów. Ponad 50 lat pracował jako trener. Wiele lat walczył o budowę stadionu w Gorzowie, niestety nie doczekał tego dnia, gdyż zmarł w 2022 roku. Dlatego chcemy aby pierwsze zawody na nowym stadionie były właśnie jego imienia.

__________________________________________________________________________________________

        

                                    REGULAMIN ZAWODÓW

 

Kierownictwo:
Akademicki Lekkoatletyczny Klub Sportowy Akademii Jakuba  z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
(ALKS AJP Gorzów Wlkp.)

Termin:
27 maja 2023r. godz. 13.00

Miejsce zawodów :
Stadion Lekkoatletyczny im. Lubuskich Olimpijczyków w Gorzowie Wlkp.
ul. Krasińskiego, 66-400 Gorzów Wlkp.

TRANSMISJA ZAWODÓW NA WWW.KPSPORT.PL

Partnerzy – Sponsorzy : Miasto Gorzów Wielkopolski, OSiR Gorzów Wlkp., Pocztex, Tamex Polska, Drew-Plast Mazowiecki,  DKomp.pl, Urząd Marszałkowski woj. Lubuskiego, COPA.pl Agencja Artystyczna, Polanik, Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim, REHAkompleks medical &sport, Jurajska – prosto ze skał, Doktor-House Podnośniki Koszowe.

Konkurencje :

Kobiety : 100 m, 200m, 300m, 400m, 600 m – U 16, 800 m, 100 m pł., 400 m pł., skok w dal, skok wzwyż, rzut młotem, 1000 m chód, 2000 m chód

Mężczyźni : 100 m, 200m, 300m, 400m, 600 m – U16 , 800 m, 110 m pł., 400 m pł., skok w dal, skok wzwyż, rzut młotem, 1000 m chód, 2000 m chód

Organizator:
ALKS AJP Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dyrektor Mityngu Tomasz Saska
tel. 662032406
e- mail: tomek.saska@op.pl

Menager Klubu Natalia Saska
tel. 698689279
e-mail: natalia.saska@gmail.com

Informacje regulaminowe – zgłoszenia: www.pzla.pl / www.lekkaatletykagorzow.pl / www.domtel-sport.pl

Opłata startowa wynosi 25 zł / osobo start. Osoby zaproszone przez organizatora są zwolnione z opłaty startowej.
Opłatę należy uiścić przelewem na konto klubu ALKS AJP Gorzów Wlkp. 95 1090 1623 0000 0001 2029 8471  do dnia 25 maja 2023r.  bądź w dniu zawodów gotówką w Biurze zawodów.

Biuro zawodów: w dniu zawodów godz. 11.00 – Stadion Lekkoatletyczny im. Lubuskich Olimpijczyków w Gorzowie Wlkp., ul. Krasińskiego, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Akredytacja w biurze zawodów, zawodnicy zagraniczni w lobby hotelu.

Prawo startu mają  zaproszeni zawodnicy w kategorii: senior, U20, U18, U16 oraz U14, którzy: – posiadają ważną licencję PZLA na rok 2023, – posiadają ubezpieczenie NNW (zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem) – zostali zgłoszeni w terminie przez system licencji i zgłoszeń PZLA oraz uiścili opłatę startową. Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że:

^ zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu
w zawodach.

^ wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku a także publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach oraz w internecie przez Organizatora oraz sponsorów i partnerów wydarzenia.

^posiada ważne w dniu zawodów orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do uprawiania lekkiej atletyki.

 

Sposób rozgrywania konkurencji:

^ w biegach na dystansie 100/110m ppł. odbędą się eliminacje i 8-osobowe finały, w pozostałych biegach serie na czas.

^ w konkurencjach technicznych 3 próby + 3 kolejne próby dla 8 najlepszych zawodników bez podziału na  kategorię wiekową.

^bramka startowa – zlokalizowana będzie na górnym stadionie rozgrzewkowym, każda konkurencja będzie wyprowadzana w konkurencjach biegowych na 10 minut przed rozpoczęciem konkurencji w konkurencjach technicznych na 25 minut przed rozpoczęciem konkurencji

Noclegi i wyżywienie:

Dla zaproszonych zawodników : Motel Pintal ul. Os. Bermudy 24F, 66-403 Wawrów

Dla pozostałych zawodników: istnieje możliwość zamówienia noclegów i wyżywienia bezpośrednio przez organizatora.

Konferencja Prasowa Mitingu : 17.05.2023. godz. 13.00 – Stadion Lekkoatletyczny im. Lubuskich Olimpijczyków w Gorzowie Wlkp. ul. Krasińskiego, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Nagrody finansowe przewidziane w kategoriach A i B, w pozostałych konkurencjach organizator przewiduje nagrody rzeczowe :

^ Kategoria A konkurencji  : 1500 zł, 1000zł, 500zł.

Kobiety : 200 m, 100m pł., 400 m pł., skok w dal, rzut młotem

Mężczyźni :200 m, 110 m pł., rzut młotem

^Kategoria B konkurencji : 700 zł, 400zł, 300 zł.

Kobiety : 100 m, 300 m, skok wzwyż,

Mężczyźni : 100m, skok w dal, skok wzwyż,

^ Kategoria C konkurencji : nagrody rzeczowe – pozostałe konkurencje wg możliwości organizatora

 

Wszelkie decyzje nie wynikające z w/w regulaminu należą do Organizatora.

Organizator decyduje o ostatecznym dopuszczeniu zawodników do startu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.